Webová aplikácia bola vytvorená na mieru a pre potreby nášho duchovného centra.
Spĺňa požadovaný účel, sme s ňou spokojní.

Mgr. Pavol Baroš MSC, r. 2015 - 2018