Požadované informácie a dokumenty na zverejnenie sú zaraďované na stránku pravidelne, načas a v požadovanej kvalite.
S jeho prácou a so spracovaním našej webovej stránky sme spokojní.

Róbert Bakyta, starosta obce Jarok, r. 2014