Webová aplikácia bola vytvorená na mieru a pre potreby nášho duchovného centra. Spĺňa požadovaný účel, sme s ňou spokojní.
Webstránka je podľa mojich predstáv a urobená bola v termíne, na ktorom sme sa dohodli.  
Myslím si, že všetci z Celiastredu sme veľmi spokojní. Informácie na našej stránke sú včas aktualizované a stránka má dobrú úroveň. Ja osobne Vám chcem veľmi pekne poďakovať.
Marcela Grzybowská, OZ Celiastred
Požadované informácie a dokumenty na zverejnenie sú zaraďované na stránku pravidelne, načas a v požadovanej kvalite. S jeho prácou a so spracovaním našej webovej stránky sme spokojní.
Róbert Bakyta, starosta obce Jarok, r. 2014
erm
msc
prekladatel
nedbalova
fdnsc
klokocina_fara
railtech
intechnology
celiastred
rodostrom
carmela
music_center
cestaazivot
fotka
momspartner